synonim życiodajny

odm. życiodajny, nieżyciodajna, nieżyciodajną, nieżyciodajne, nieżyciodajnego, nieżyciodajnej, nieżyciodajnemu, nieżyciodajni, nieżyciodajny, nieżyciodajnych, nieżyciodajnym, nieżyciodajnymi, życiodajna, życiodajną, życiodajne, życiodajnego, życiodajnej, życiodajnemu, życiodajni, życiodajnych, życiodajnym, życiodajnymi