synonim Lach

odm. Lach, Lacha, Lachach, Lachami, Lachem, Lachom, Lachowi, Lachowie, Lachów, Lachu, Lachy