synonim budujący

odm. budujący, budująca, budującą, budujące, budującego, budującej, budującemu, budująco, budujących, budującym, budującymi, niebudująca, niebudującą, niebudujące, niebudującego, niebudującej, niebudującemu, niebudująco, niebudujący, niebudujących, niebudującym, niebudującymi