synonim kopiasto

odm. kopiasty, kopiasta, kopiastą, kopiaste, kopiastego, kopiastej, kopiastemu, kopiasto, kopiastych, kopiastym, kopiastymi, kopiaści, niekopiasta, niekopiastą, niekopiaste, niekopiastego, niekopiastej, niekopiastemu, niekopiasto, niekopiasty, niekopiastych, niekopiastym, niekopiastymi, niekopiaści