synonim mówiący

odm. mówiący, mówiące, mówiącego, mówiącemu, mówiących, mówiącym, mówiącymi