synonim motorniczy

odm. motorniczy, motornicze, motorniczego, motorniczemu, motorniczowie, motorniczych, motorniczym, motorniczymi