synonim nieskazitelny

odm. nieskazitelny, nieskazitelna, nieskazitelną, nieskazitelne, nieskazitelnego, nieskazitelnej, nieskazitelnemu, nieskazitelni, nieskazitelnie, nieskazitelnych, nieskazitelnym, nieskazitelnymi