synonim sanki

odm. sanki, sanek, sankach, sankami, sankom