synonim tragizm

odm. tragizm, tragizmach, tragizmami, tragizmem, tragizmie, tragizmom, tragizmowi, tragizmów, tragizmu, tragizmy