synonim chemosynteza

odm. chemosynteza, chemosyntez, chemosyntezach, chemosyntezami, chemosyntezą, chemosyntezę, chemosyntezie, chemosyntezo, chemosyntezom, chemosyntezy