synonim czy

odm. cza-cza, czacz, cza-czach, cza-czami, cza-czą, cza-cze, cza-czę, cza-czo, cza-czom, cza-czy