synonim defensywny

odm. defensywny, defensywna, defensywną, defensywne, defensywnego, defensywnej, defensywnemu, defensywni, defensywnie, defensywnych, defensywnym, defensywnymi, niedefensywna, niedefensywną, niedefensywne, niedefensywnego, niedefensywnej, niedefensywnemu, niedefensywni, niedefensywnie, niedefensywny, niedefensywnych, niedefensywnym, niedefensywnymi