synonim elegancki

odm. elegancki, eleganccy, elegancka, elegancką, eleganckich, eleganckie, eleganckiego, eleganckiej, eleganckiemu, eleganckim, eleganckimi, elegancko, elegancku, nieeleganccy, nieelegancka, nieelegancką, nieelegancki, nieeleganckich, nieeleganckie, nieeleganckiego, nieeleganckiej, nieeleganckiemu, nieeleganckim, nieeleganckimi, nieelegancko