synonim fruktoza

odm. fruktoza, fruktoz, fruktozach, fruktozami, fruktozą, fruktozę, fruktozie, fruktozo, fruktozom, fruktozy