synonim instrumentalny

odm. instrumentalny, instrumentalna, instrumentalną, instrumentalne, instrumentalnego, instrumentalnej, instrumentalnemu, instrumentalni, instrumentalnie, instrumentalnych, instrumentalnym, instrumentalnymi, nieinstrumentalna, nieinstrumentalną, nieinstrumentalne, nieinstrumentalnego, nieinstrumentalnej, nieinstrumentalnemu, nieinstrumentalni, nieinstrumentalnie, nieinstrumentalny, nieinstrumentalnych, nieinstrumentalnym, nieinstrumentalnymi