synonim izolatka

odm. izolatka, izolatce, izolatek, izolatkach, izolatkami, izolatką, izolatkę, izolatki, izolatko, izolatkom