synonim kapusta cypryjska

odm. cypryjski, cypryjscy, cypryjska, cypryjską, cypryjskich, cypryjskie, cypryjskiego, cypryjskiej, cypryjskiemu, cypryjskim, cypryjskimi, cypryjsku, niecypryjscy, niecypryjska, niecypryjską, niecypryjski, niecypryjskich, niecypryjskie, niecypryjskiego, niecypryjskiej, niecypryjskiemu, niecypryjskim, niecypryjskimi