synonim kara główna

odm. karo, kar, kara, karach, karami, karem, karom, karu, karze