synonim karambol

odm. karambol, karambolach, karambolami, karambole, karambolem, karamboli, karambolom, karambolowi, karambolu