synonim katana

odm. katana, katan, katanach, katanami, kataną, katanę, katanie, katano, katanom, katany