synonim kulisty

odm. kulisty, kulista, kulistą, kuliste, kulistego, kulistej, kulistemu, kulisto, kulistych, kulistym, kulistymi, kuliści, kuliście, niekulista, niekulistą, niekuliste, niekulistego, niekulistej, niekulistemu, niekulisto, niekulisty, niekulistych, niekulistym, niekulistymi, niekuliści, niekuliście