synonim leksykostatystyka

odm. leksykostatystyka, leksykostatystyce, leksykostatystyk, leksykostatystykach, leksykostatystykami, leksykostatystyką, leksykostatystykę, leksykostatystyki, leksykostatystyko, leksykostatystykom