synonim niezdatny

odm. zdatny, niezdatna, niezdatną, niezdatne, niezdatnego, niezdatnej, niezdatnemu, niezdatni, niezdatnie, niezdatny, niezdatnych, niezdatnym, niezdatnymi, zdatna, zdatną, zdatne, zdatnego, zdatnej, zdatnemu, zdatni, zdatnie, zdatnych, zdatnym, zdatnymi