synonim obyty

odm. obyty, nieobyci, nieobyta, nieobytą, nieobyte, nieobytego, nieobytej, nieobytemu, nieobyty, nieobytych, nieobytym, nieobytymi, obyci, obyta, obytą, obyte, obytego, obytej, obytemu, obytych, obytym, obytymi