synonim prawowierność

odm. prawowierność, prawowierności, prawowiernościach, prawowiernościami, prawowiernością, prawowiernościom