synonim stoisko

odm. stoisko, stoisk, stoiska, stoiskach, stoiskami, stoiskiem, stoiskom, stoisku