synonim subskrybentka

odm. subskrybentka, subskrybentce, subskrybentek, subskrybentkach, subskrybentkami, subskrybentką, subskrybentkę, subskrybentki, subskrybentko, subskrybentkom