synonim sytuacyjny

odm. sytuacyjny, niesytuacyjna, niesytuacyjną, niesytuacyjne, niesytuacyjnego, niesytuacyjnej, niesytuacyjnemu, niesytuacyjni, niesytuacyjnie, niesytuacyjny, niesytuacyjnych, niesytuacyjnym, niesytuacyjnymi, sytuacyjna, sytuacyjną, sytuacyjne, sytuacyjnego, sytuacyjnej, sytuacyjnemu, sytuacyjni, sytuacyjnie, sytuacyjnych, sytuacyjnym, sytuacyjnymi