synonim ubytek

odm. ubytek, ubytkach, ubytkami, ubytki, ubytkiem, ubytkom, ubytkowi, ubytków, ubytku