synonim wybrzuszony

odm. wybrzuszony, niewybrzuszeni, niewybrzuszona, niewybrzuszoną, niewybrzuszone, niewybrzuszonego, niewybrzuszonej, niewybrzuszonemu, niewybrzuszony, niewybrzuszonych, niewybrzuszonym, niewybrzuszonymi, wybrzuszeni, wybrzuszona, wybrzuszoną, wybrzuszone, wybrzuszonego, wybrzuszonej, wybrzuszonemu, wybrzuszonych, wybrzuszonym, wybrzuszonymi