synonim zero początkowe

odm. początkowy, niepoczątkowa, niepoczątkową, niepoczątkowe, niepoczątkowego, niepoczątkowej, niepoczątkowemu, niepoczątkowi, niepoczątkowo, niepoczątkowy, niepoczątkowych, niepoczątkowym, niepoczątkowymi, początkowa, początkową, początkowe, początkowego, początkowej, początkowemu, początkowi, początkowo, początkowych, początkowym, początkowymi