synonim związek wyznaniowy

odm. Związek Radziecki, Związkiem Radzieckim, Związkowi Radzieckiemu, Związku Radziecki, Związku Radzieckiego, Związku Radzieckim