synonim Ameryka Centralna

odm. centralny, centralna, centralną, centralne, centralnego, centralnej, centralnemu, centralni, centralnie, centralnych, centralnym, centralnymi, niecentralna, niecentralną, niecentralne, niecentralnego, niecentralnej, niecentralnemu, niecentralni, niecentralnie, niecentralny, niecentralnych, niecentralnym, niecentralnymi