synonim Brytyjka

odm. Brytyjka, Brytyjce, Brytyjek, Brytyjkach, Brytyjkami, Brytyjką, Brytyjkę, Brytyjki, Brytyjko, Brytyjkom