synonim aerodrom

odm. aerodrom, aerodromach, aerodromami, aerodromem, aerodromie, aerodromom, aerodromowi, aerodromów, aerodromu, aerodromy