synonim aeronautyczny

odm. aeronautyczny, aeronautyczna, aeronautyczną, aeronautyczne, aeronautycznego, aeronautycznej, aeronautycznemu, aeronautyczni, aeronautycznych, aeronautycznym, aeronautycznymi, nieaeronautyczna, nieaeronautyczną, nieaeronautyczne, nieaeronautycznego, nieaeronautycznej, nieaeronautycznemu, nieaeronautyczni, nieaeronautyczny, nieaeronautycznych, nieaeronautycznym, nieaeronautycznymi