synonim agresywny

odm. agresywny, agresywna, agresywną, agresywne, agresywnego, agresywnej, agresywnemu, agresywni, agresywnie, agresywnych, agresywnym, agresywnymi, nieagresywna, nieagresywną, nieagresywne, nieagresywnego, nieagresywnej, nieagresywnemu, nieagresywni, nieagresywnie, nieagresywny, nieagresywnych, nieagresywnym, nieagresywnymi