synonim antek

odm. antek, antka, antkach, antkami, antki, antkiem, antkom, antkowi, antków, antku