synonim antyperspirant

odm. antyperspirant, antyperspirancie, antyperspirantach, antyperspirantami, antyperspirantem, antyperspirantom, antyperspirantowi, antyperspirantów, antyperspirantu, antyperspiranty