synonim aparat

odm. aparat, aparacie, aparata, aparatach, aparatami, aparatem, aparatom, aparatowi, aparatów, aparaty