synonim apetyt

odm. apetyt, apetycie, apetytach, apetytami, apetytem, apetytom, apetytowi, apetytów, apetytu, apetyty