synonim apoteoza

odm. apoteoza, apoteoz, apoteozach, apoteozami, apoteozą, apoteozę, apoteozie, apoteozo, apoteozom, apoteozy