synonim architekt

odm. architekt, architekci, architekcie, architekta, architektach, architektami, architektem, architektom, architektowi, architektów, architekty