synonim architekt miast

odm. miasto-państwo, miastach-państwach, miastami-państwami, miasta-państwa, miastem-państwem, miastom-państwom, miast-państw, miastu-państwu, mieście-państwie