synonim arcybiskup

odm. arcybiskup, arcybiskupa, arcybiskupach, arcybiskupami, arcybiskupem, arcybiskupi, arcybiskupie, arcybiskupom, arcybiskupowi, arcybiskupów, arcybiskupy