synonim autochton

odm. autochton, autochtonach, autochtonami, autochtonem, autochtonie, autochtonom, autochtonowi, autochtonów, autochtonu, autochtony