synonim bajanie

odm. bajan, bajana, bajanach, bajanami, bajanem, bajanie, bajanom, bajanowi, bajanów, bajany