synonim banjola

odm. banjola, banjolach, banjolami, banjolą, banjole, banjolę, banjoli, banjolo, banjolom