synonim bekasik

odm. bekasik, bekasika, bekasikach, bekasikami, bekasiki, bekasikiem, bekasikom, bekasikowi, bekasików, bekasiku