synonim berso

odm. berso, bers, bersa, bersach, bersami, bersem, bersie, bersom, bersu